Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen    

Ondersteunende behandelvormen

Omdat niet alle ouders/verzorgers dezelfde problemen ervaren en omdat ieder mens weer anders is, biedt PGZ in combinatie met of ter ondersteuning van de behandeling van uw kind ondersteunende behandelvormen aan. Hieronder vindt u een overzicht:

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE
Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode (die in combinatie met andere vormen van behandeling of begeleiding wordt geboden) voor kinderen met psychische klachten of problemen. Voorbeelden van klachten kunnen zijn: spanningsklachten, somberheid, onzekerheid tegenover anderen, weinig weerbaar zijn, moeilijk om kunnen gaan met eigen emoties, onzeker zijn in bewegen. Al deze klachten hebben ook een lichamelijke kant en daarom richt een psychomotorisch therapeut zich speciaal op wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen en bewegingsgedrag.

De therapie vindt plaats in een daartoe uitgeruste ruimte. Al bewegend, ervarend, krijgt uw kind meer zicht op zichzelf, de eigen houding en beweging en de gevolgen van zijn/haar gedrag voor anderen. Door spelenderwijs nieuwe vaardigheden te ontwikkelen krijgt uw kind meer (gedrags)keuzemogelijkheden.

CREATIEVE THERAPIE
Creatieve Therapie is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Het is een non-verbale vorm van behandeling. De therapeutische handeling wordt uitgevoerd door middel van het inzetten van bijvoorbeeld het medium drama, beeldende vorming, muziek en/of dans. Creatieve Therapie is dus een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie die steeds in combinatie met andere vormen van behandeling of begeleiding wordt geboden. Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch. Het resultaat van de therapie kan verwerking, verrijking of inzicht zijn maar ook verbetering van het cognitieve of lichamelijk functioneren.

BRUSSENCURSUS (Autisme)
Voor de broers en zussen is het  niet altijd gemakkelijk om met het autistisch gedrag om te gaan.  Er wordt vaak een beroep op hun aanpassingsvermogen gedaan, omdat hun broer of zus dat niet goed kan. Broers en zussen hebben daarbij vaak het gevoel in de schaduw te staan van hun broer/zus met een  autisme spectrum stoornis. Speciaal voor de broers en zussen is deze cursus ontwikkeld. De cursus is een steun in de rug om met de bijzondere gezinssituatie om te gaan. Op een ongedwongen en speelse manier leren ze meer over autisme, en ervaren ze dat ze niet de enige zijn in deze situatie. Broers en zussen van jeugdigen die al bij PGZ in behandeling zijn hoeven geen nadere verwijzing. Als er geen jeugdig gezinslid bij PGZ in behandeling is dan hebben broers en zussen zelf een verwijzing nodig.

SOCIALE COMPETENTIEGROEPEN (Autisme)
De Sociale Competentie Groep is een behandelvorm in groepsverband voor kinderen/jongeren tussen de 6 en 17 jaar. We werken in groepen van 4 tot 6 deelnemers per groep en 2 behandelaars. Het is belangrijk dat uw kind op de hoogte is van zijn/haar diagnose en hier ook enig begrip van heef.. Binnen de groep wordt gewerkt aan het vergroten van de sociale competenties door zowel het trainen van cognities (o.a. gedachten, fantasieën) volgens methodieken zoals de TOM-training als het oefenen van sociaal gedrag door middel van rollenspellen volgens methodieken zoals de SOVA. Tevens wordt gewerkt met thuisopdrachten waarbij u als ouder/verzorger betrokken wordt.

OUDERGROEP.AUTISME SPECTRUM STOORNISSEN
De Oudergroep Autisme Spectrum Stoornissen is een behandelvorm in groepsverband voor ouders waarvan hun kind is gediagnosticeerd met een autisme spectrum stoornis (ASS). Onder begeleiding van behandelaren van PGZ wordt aan u meer informatie verstrekt over de betekenis van de diagnose en krijgt u handvatten hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Tevens is er ruimte om ervaringen van ouders onderling te bespreken zodat u elkaar tips en adviezen kunt geven of juist bevestiging krijgt van elkaar. Dit ervaringsleren is een belangrijk aspect binnen de oudergroep. U wordt op deze wijze beter toegerust om uw kind met een ASS-diagnose te begrijpen en uw kind hierin te begeleiden.

GEZINSCOACHING VOOR MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING
Het komt voor dat problemen in een gezin opstapelen en dat het gezin daarvoor hulp krijgt van meerdere hulpverleners. Bij gezinscoaching leert u als ouder/verzorger  de regie over uzelf en uw gezin (terug) te krijgen en leert u controle over uw problemen te krijgen door deze te verminderen of op te lossen. De gezinscoach vervult zeker in het begin een spilfunctie, hij voert de regie en stemt de verschillende vormen van hulpverlening op elkaar af. De gezinscoach is uw aanspreekpunt en fungeert als vertrouwenspersoon. De coaching is praktisch en ondersteunend van aard. Van belang hierbij is het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van het gezin, zodat u als ouder/verzorger in staat wordt gesteld zo zelfstandig mogelijk te functioneren en weer toekomstperspectief te zien. Het accent ligt bij gezinscoaching dus op de regierol van u als ouder/verzorger binnen het gezin met een Hierbij kan ook samenwerking nodig zijn met vrienden, familie of andere hulpverleners. Zo maakt het gezin samen met de coach en andere betrokkenen een plan om de problemen aan te pakken.
 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99