Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen    

Diagnostisch onderzoek

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Indien u, de verwijzer, de school of uw omgeving het vermoeden heeft dat er bij u of uw kind meer aan de hand is, kunt u zichzelf of uw kind aanmelden bij het diagnostisch team van Zorgverlening PGZ. Tevens kan een verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts, namens u een aanmelding doen.

Door uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek kan het diagnostisch team vaststellen of dit vermoeden juist is, of dat de problemen die ervaren worden mogelijk een andere oorzaak hebben.

Na aanmelding wordt telefonisch contact met u opgenomen door een van onze GZ-psychologen. Zij bespreken met u wat uw hulpvraag is en of een diagnostisch onderzoek hier het meest passende antwoord op is. Als dat inderdaad het geval is, wordt  een onderzoek ingepland door een team van deskundigen dat vaststelt of er sprake is van een autismespectrumstoornis, AD(H)D, angststoornis of een hechtingsstoornis. Hoewel Zorgverlening PGZ gespecialiseerd is in autisme, wordt bij het doen van onderzoek breed gekeken 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek luisteren we goed naar u, en gaan we in op de zorgen, het gedrag in de laatste periode en bijzonderheden. Ook wordt er verder ingegaan op uw hulpvraag en uitleg gegeven over de manier waarop PGZ een passend antwoord kan geven op deze hulpvraag. Er wordt aanvullende informatie over u of uw kind ingewonnen en een voorstel gedaan voor het verdere onderzoekstraject. Wanneer uit de voorinformatie of uit de intake het vermoeden bestaat dat er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek (volwassenen) zullen we u doorverwijzen naar een andere GGZ-instelling in uw regio.

Onderzoek

Een onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen:
 • Psychologisch onderzoek;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Psychiatrisch onderzoek;
 • Gesprek(ken) met ouders/verzorgers;
 • Observatie op school;
 • Observatie in het gezin;
 • Observatieplaatsing in het centrum voor ontwikkelingsstimulering;
 • Lichamelijk onderzoek (door kinderarts extern).
Welke onderdelen nodig zijn voor het vaststellen van een eventuele diagnose, het onderzoeksvoorstel, hangt af van de hulpvraag en van de aard, ernst en complexiteit van de problematiek. Tijdens het intakegesprek ontvangt u informatie over de onderdelen die voor u of uw kind van toepassing zijn. Bij het onderzoek kunnen meerdere onderzoekers betrokken worden, die elk vanuit hun specifieke deskundigheid kijken.

Wij streven echter naar zo min mogelijk verschillende gezichten voor u en uw kind. In de meeste gevallen weet het team van deskundigen na deze onderzoeken voldoende om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is. Soms is er meer informatie nodig. Het team van deskundigen kan besluiten om aan het onderzoek nog één of meerdere onderdelen toe te voegen. We streven ernaar om een onderzoekstraject binnen 8 weken af te ronden. Nadat het onderzoek is afgerond worden de resultaten in een diagnostiekbespreking vastgesteld. Dit overleg vindt plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van de psychiater. De diagnose wordt gesteld en er wordt een behandelvoorstel besproken. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in het dossier.

Adviesgesprek

Daarna volgt een adviesgesprek met de ouders (en in onderling overleg het kind/de jongere). Bij een onderzoek bij volwassenen bent u vrij om naar het adviesgesprek iemand mee te nemen waar u steun aan heeft.  Tijdens het adviesgesprek worden de conclusies uit het onderzoek besproken. Tevens ontvangt u een onderzoeksrapport. Mits hiervoor toestemming is gegeven, wordt de verwijzer geïnformeerd.

Vervolgbehandeling

Nadat de diagnose gesteld is informeren wij u graag over de mogelijkheden voor behandeling of begeleiding. Afhankelijk van het advies kan Zorgverlening PGZ verdere behandeling en begeleiding bieden in de vorm van:
 • Intensieve gezinsbehandeling;
 • Individuele en groepsbehandeling;
 • Gespecialiseerde thuisbegeleiding;
 • Logeeropvang;
 • Woonbegeleiding;
 • Leef- en behandelgroepen;
 • Vrije tijdsclubs;
 • Brussencursussen;
 • Medicamenteuze behandeling.

Indien u vervolgbehandeling of begeleiding wenst dan zullen we dit vastleggen in een behandelings-of ondersteuningsplan.
 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99