Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen    

Woonbegeleiding


Voor wie

Begeleid wonen of woonbegeleiding is voor (jong)volwassenen die zelfstandig willen wonen en ondersteuning wensen op het gebied van  zelfstandig (leren) wonen. Woonbegeleiding is voor jongeren met autisme, lichte psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking.


Woonbegeleiding

Woonbegeleiding van PGZ heeft als doel om jou zo normaal en zelfstandig mogelijk te laten wonen. De begeleidingsstijl is divers maar hoofdzakelijk gericht op het vergroten van jouw zelfstandigheid. Op vooraf met elkaar afgesproken begeleidingsmomenten komt een begeleider langs om ondersteuning te bieden. Bij de woonbegeleiding huur je je eigen appartement (eventueel via PGZ) en doe je geen beroep op een 24 uurs bereikbaarheid van PGZ Hierdoor onderscheidt deze vorm van woonbegeleiding zich van de 24 uurs woonvormen.

Begeleiding

De frequentie van de begeleidingsmomenten varieert tussen de 1 en 5 momenten per week.  Dit is afhankelijk van jouw zorgvraag en de hoogte van de indicatie die door de gemeente is afgegeven. De begeleiding wordt geboden vanuit het team medewerkers woonbegeleiding.  Dit kan betekenen dat je wekelijks door een of meerdere begeleiders ondersteund wordt. Aan het team van de woonbegeleiding is zowel een gedragswetenschapper als teamleider gekoppeld.
Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan waarin doelen staan geformuleerd waar je, met ondersteuning van begeleiding, aan werkt.  Het begeleidingsplan wordt twee keer per jaar besproken en daar waar nodig bijgesteld. 
Bij de woonbegeleiding is het uitgangspunt dat je de regie hebt over je eigen leven. De begeleiding is erop gericht om je te helpen je eigen oplossingen aan te dragen en vervolgens ook uit te voeren. Binnen de woonbegeleiding vinden wij het belangrijk dat de regie omtrent het maken van keuzes en het nemen van beslissingen bij jou blijft liggen.

Trajectbegeleiding

Speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking heeft PGZ Trajectbegeleiding opgezet. Hierbij woont uw zoon of dochter op zichzelf of werkt hier gericht naar toe. In de praktijk blijkt een beetje extra individuele ondersteuning een wereld van verschil uit te maken voor (het behoud van) iemands zelfstandigheid. Bij Trajectbegeleiding is het uitgangspunt dat uw zoon of dochter zelf nadrukkelijk de regie over zijn/haar eigen leven heeft en behoudt. Hij/zij stelt daarbij zelf de hulpvragen en wordt ondersteund door een trajectbegeleider.

Begeleider

Na een intakegesprek, waarin de zorgvraag wordt verduidelijkt, wordt er gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door beide partijen als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de begeleiding. De deskundige en ervaren begeleider werkt aan de hand van doelen of een begeleidingsplan en kan tevens samenwerken met een intensieve gezinsbehandelaar en/of orthopedagoog. Dit begeleidingsplan wordt regelmatig besproken en waar nodig bijgesteld.
 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99