Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen    

Thuisbegeleiding


Voor wie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding is individuele begeleiding in of vanuit de thuissituatie. Het uitgangspunt bij deze vorm van zorg is de hulpvraag vanuit het kind/jongere of volwassene, afhankelijk van de leeftijd in samenwerking met ouder/verzorger met een autismespectrumstoornis, ADHD, lichte psychiatrische problematiek of een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking. De problemen van het kind/jongere/volwassene kunnen zich op meerdere gebieden voordoen. De insteek die de ervaren en deskundig begeleider van PGZ hierbij kiest is vooral heel praktisch van aard en passend bij de leeftijd en problematiek. De regie ligt hierbij altijd bij het kind/jongere/volwassene afhankelijk van de leeftijd in samenwerking met ouders.

Activiteiten

Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend en begeleid bij het plannen en uitvoeren van taken, het nemen van beslissingen, het aangaan en onderhouden van contacten met vriendjes of vriendinnen of het regelen van dagelijkse bezigheden. Tevens kan het aanbrengen van structuur en/of het (tijdelijk) overnemen van toezicht op uw kind een taak zijn binnen de thuisbegeleiding.

Begeleiding

Na een intakegesprek, waarin de zorgvraag wordt verduidelijkt, wordt er gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door beide partijen als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de begeleiding. De deskundige en ervaren begeleider werkt aan de hand van doelen of een begeleidingsplan en kan tevens samenwerken met een intensieve gezinsbehandelaar en/of orthopedagoog. Dit begeleidingsplan wordt regelmatig besproken en waar nodig bijgesteld.

 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99