Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen    

Ontwikkelingscentrum

Elk kind is uniek en heeft het recht zich in een veilige omgeving te ontplooien naar eigen mogelijkheden en aard. Kinderen met een beperking hebben daarnaast behoefte en recht op extra begeleiding en zorg. PGZ biedt deze extra begeleiding in het Ontwikkelingscentrum in Nederweert. Een plaats waar uw kind overdag naar toe gaat om te spelen, te leren en bezig te zijn met andere kinderen. Doel is, om in een veilige, prettige maar bovenal warme en liefdevolle omgeving de mogelijkheden van uw kind te stimuleren.

Voor wie

Het Ontwikkelingscentrum richt zich op kinderen met een (of vermoeden van een) licht psychiatrische of verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd tussen ca. 2 en 7 jaar oud. Kinderen met een medische beperking, waarbij lichte verpleegkundige handelingen nodig zijn, kunnen ook van het centrum gebruik maken.

In het Ontwikkelingscentrum komen kinderen die vanwege hun beperking:
  • Geen aansluiting vinden binnen een reguliere kinderdagopvang of peuterspeelzaal;
  • Nog niet klaar zijn voor het (speciaal) basisonderwijs;
  • Extra aandacht nodig hebben en specifieke zorg nodig is;
  • Gerichte ontwikkelingsstimulering nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontplooien;
  • Geobserveerd of gediagnosticeerd dienen te worden.

Groepen

Het centrum is ingedeeld in verschillende groepen. In iedere groep zitten maximaal 8 kinderen. In de groep wordt gewerkt met een vast dag- en weekprogramma. De hulp is aangepast aan de individuele behoefte van ieder kind, het is ‘maatwerk’. Binnen een veilige en gestructureerde opvoedingsomgeving worden activiteiten aangeboden die afgestemd zijn op de individuele zorgvraag. We houden rekening met de beperkingen maar kijken vooral naar de mogelijkheden. De groepen zijn opgesplitst naar ontwikkelingsleeftijd; in de Donsvlinder vindt met name gerichte ontwikkelingsstimulering plaats, terwijl bij Vuurvlinder, het aanleren van schoolse vaardigheden meer centraal staat. Het centrum heeft de beschikking over diverse groepsruimtes, een grote gymzaal/binnen speelruimte en een omheind buitenterrein.

Ouders en/of verzorgers

De hulpvraag van u als ouder/verzorger is het uitgangspunt van de -behandeling. De samenwerking met u is van groot belang. Samen met u stellen we een behandelplan  op voor uw kind, waarin persoonlijke doelen worden vastgelegd. Ter ondersteuning van het behandelplan werken we met een ontwikkelingsprogramma. Dit is een methode om kinderen in hun ontwikkeling te observeren, screenen, volgen en behandelen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals: taal, motoriek, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Deze methode brengt de ontwikkeling van uw kind goed in kaart. Vervolgens wordt er met u gekeken welke volgende stapjes in de ontwikkeling gezet kunnen worden en de manier waarop dit gestimuleerd en uitgelokt kan worden. Tweemaal per jaar wordt het behandelplan geëvalueerd, samen met u en eventueel andere betrokken hulpverleners (zoals; logopedist, gezinsbegeleider, etc.) U zult regelmatig uitgenodigd worden voor een bezoek aan de groep. U kunt dan zien hoe uw kind functioneert in de groep en kunnen zaken op elkaar afgestemd worden (bijvoorbeeld over de wijze van omgang met uw kind of over de wijze waarop de ontwikkelingsstimulering plaats kan vinden).

Begeleiding

Op het Ontwikkelingscentrum werken HBO geschoolde, pedagogisch medewerkers, welke beschikken over ruime ervaring en kennis. Daarnaast werken er stagiaires in de groep. De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door een orthopedagoog. Met deze orthopedagoog vindt er regelmatig overleg plaats over uw kind en zijn/haar ontwikkeling. De orthopedagoog is tevens aanwezig bij de behandelbesprekingen en kan bij complexere vragen ingeschakeld worden. Uw kind krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen die aanspreekpunt en contactpersoon is.

Deze begeleider spreekt regelmatig met u over hun ervaringen en de voortgang -van uw kind- in de groep. Tevens bespreekt zij met u het behandelplan en de evaluaties. Uiteraard kunt u bij deze persoonlijk begeleider terecht met vragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een logopedist of fysiotherapeut in te schakelen.

Observatie

Kinderen kunnen ook op het Ontwikkelingscentrum terecht voor een observatieplaatsing in combinatie met diagnostiek. Uw kind wordt dan gedurende een bepaalde periode voor enkele dagdelen op het Ontwikkelingscentrum geplaatst. Het diagnostisch team zal uw kind zowel in de groep als in de thuissituatie observeren. Tevens vindt er (indien nodig) een intelligentieonderzoek plaats. Naar aanleiding van het diagnostisch onderzoek zal er een adviesgesprek plaatsvinden. Mogelijk wordt een langdurige plaatsing op het Ontwikkelingscentrum geadviseerd, maar het kan ook zijn dat er een schooladvies wordt gegeven.
 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99