Verwijzers

Met alle nieuwe ontwikkelingen binnen de (jeugd)zorg is een nauw contact tussen verwijzers en zorgaanbieders van groot belang. Wij vinden het belangrijk om in samenwerking met verwijzers duidelijk te zijn in wat u van ons kunt verwachten. Indien u twijfelt in hoeverre Zorgverlening PGZ iets kan betekenen voor de jeugdige/patiënt/cliënt, neemt u dan contact op met ons clientbureau via 0495-622399 of info@pgz.nu. Wij denken graag met u mee.

Wat hebben wij van u nodig:
  • Jeugd: een verwijzing voor specialistische jeugdhulp van een (huis)arts of gecertificeerde instelling, een beschikking van de gemeente of een WLZ-beschikking van het CIZ.
  • Volwassenen: voor diagnostiek en behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig (getekend en gedateerd, met vermelding Basis GGZ of Specialistische GGZ, persoonlijke AGB code van de verwijzer, en de (vermoedde) DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt).
  • Basis GGZ

    Vanaf 2014 verandert er veel in de organisatie van de psychiatrische zorg in Nederland. Per januari 2014 wordt de praktijkondersteuning huisartsen voor de GGZ (POH-GGZ) versterkt en wordt de huidige eerstelijns GGZ en een deel van de hulpvragen uit de tweedelijns GGZ samengebracht in de Generalistische Basis GGZ.Wij informeren u graag over de wijze waarop PGZ invulling geeft aan de overgang naar de Generalistische Basis GGZ. Lees verder over: Basis GGZ

  • Specialistische GGZ

    Vanaf 2014 valt de behandeling van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) stoornissen van de huidige tweede lijn onder de gespecialiseerde GGZ. Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de patiënt of zijn omgeving. Voor behandeling in de gespecialiseerde GGZ, is ook een verwijzing van de (huis)arts nodig. Lees verder over: Specialistische GGZ

Contact met PGZ

Bedank tekst
Naam *
E-mailadres *
Telefoon
Waarmee kunnen wij u helpen?
Bericht

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99