Thuis

Uw kind is gediagnostiseerd met autisme. Dit heeft een impact op uw gezin en op uw zoon/dochter. PGZ helpt u om praktisch aan de slag te gaan in uw eigen thuissituatie.

Gespecialiseerde thuisbegeleiding
Gespecialiseerde thuisbegeleiding is individuele begeleiding in of vanuit de thuissituatie. Het uitgangspunt bij deze vorm van zorg is de hulpvraag van u als ouder/verzorger van een kind met een autismespectrumstoornis, ADHD, lichte psychiatrische problematiek of een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking. De problemen van kinderen kunnen zich op meerdere gebieden voordoen. De insteek die de ervaren en deskundig begeleider van PGZ hierbij kiest is vooral heel praktisch van aard en passend bij de leeftijd van uw kind.

Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend en begeleid bij het plannen en uitvoeren van taken, het nemen van beslissingen, het aangaan en onderhouden van contacten met vriendjes of vriendinnen of het regelen van dagelijkse bezigheden. Tevens kan het aanbrengen van structuur en/of het (tijdelijk) overnemen van toezicht op uw kind een taak zijn binnen de thuisbegeleiding. Lees meer

Gespecialiseerde thuisbegeleiding 16+
Anders dan bij de thuisbegeleiding van kinderen heeft u als ouder/verzorger hier minder nadrukkelijk (of zelfs geen) rol bij de begeleiding. De focus ligt op de hulpvraag van uw kind, bijvoorbeeld: persoonlijke ontwikkeling, het organiseren van een zinvolle en prettige vrijetijdsbesteding, leren organiseren van het huishouden of de begeleiding bij het omgaan met financiën. Lees meer

Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99