Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


School

Twijfelt school of uw kind bij hen op de juiste plek zit? Zijn ze soms onthand door zijn gedrag en is er behoefte aan extra ondersteuning? Door kortdurende intensieve inzet kunnen we met school en uw kind meekijken waar het misgaat en hulpmiddelen aanreiken om op school weer verder te kunnen.

Elk kind is uniek en heeft het recht zich in een veilige omgeving te ontplooien naar eigen mogelijkheden en aard. Kinderen met een beperking hebben daarnaast behoefte en recht op extra begeleiding en zorg. Het doel is om uw kind de optimale ontwikkelingskansen aan te bieden in hun eigen omgeving. Ambulante schoolbegeleiding is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking, autisme, ADHD, leerstoornis(sen) of een ontwikkelingsachterstand op een peuterspeelzaal of in het basisonderwijs.

Afhankelijk van de vraag en het kind kan de begeleiding direct in de groep worden gegeven, waarbij de begeleider in en/of buiten de klas met gerichte individuele doelstellingen werkt.  Daarnaast is het mogelijk om begeleiding te bieden aan de leerkracht door middel van observaties, het geven van adviezen en het samen formuleren van doelstellingen. Deze begeleiding en ondersteuning wordt geboden door gediplomeerde en gespecialiseerde leerkrachten en pedagogen, waar nodig ondersteund door een orthopedagoog.

Ontwikkelingscentrum
Het ontwikkelingscentrum richt zich op kinderen tussen ca. 2 en 7 jaar oud, met een (of vermoeden van een) licht psychiatrische of verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Doel is, om in een veilige, prettige maar bovenal warme en liefdevolle omgeving de mogelijkheden van uw kind te stimuleren.  Lees meer

Onderwijsbehandelgroep
De onderwijsbehandelgroep richt zich op de behandeling van kinderen van 4 tot 14 jaar die op basis van psychiatrische problematiek (al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking) stagneren in hun ontwikkeling. Voltijds (speciaal) onderwijs is (nog) niet haalbaar voor deze kinderen. In de onderwijsbehandelgroep wordt behandeling in combinatie met onderwijs geboden. Lees meer

Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99