Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen    

PGZ neemt zorg Heuvelland Zorggroep over

Zorgverlening PGZ uit Nederweert continueert de zorg voor cliënten van de onlangs failliet verklaarde zorgaanbieder ‘Heuvelland Zorggroep’ met ingang van 1 december. PGZ neemt ook een groot deel van het huidige zorgpersoneel over om de ondersteuning aan cliënten op een verantwoorde en voor de cliënt vertrouwde manier voort te zetten.

Faillissement
Op 16 oktober sprak de rechter het faillissement uit over Heuvelland Zorggroep. Sindsdien droeg de curator, de heer Dominique Roomberg van Adelmeijer Hoyng Advocaten, zorg voor de zorgcontinuïteit en afhandeling van het faillissement. Ook sprak hij, samen met de gemeente Maastricht, die als centrumgemeente in het kader van Beschermd Wonen verantwoordelijk is voor de zorgindicaties van de cliënten, met overnamekandidaten. Uiteindelijk bleek PGZ de meest geschikte partij. De curator draagt de activiteiten en activa van ‘Heuvelland Zorggroep’ per 1 december over aan PGZ.

Continueren zorg
Zorgverlening PGZ heeft als Autisme Specialist uitgebreide ervaring in het werken met cliënten met Autisme en aan Autisme gerelateerde problemen. Deze kennis past uitstekend bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënten die momenteel woonachtig zijn op de diverse woonlocaties van Heuvelland Zorggroep in Zuid-Limburg.

Ook beschikt PGZ over de nodige kennis op het vlak van Beschermd Wonen en ambulante behandeling en begeleiding. De combinatie van deze expertises zijn belangrijke randvoorwaarden om de huidige cliënten maatwerk te kunnen bieden op weg naar een (nog) meer zelfstandige plek in de samenleving. “Iedereen moet een zinvolle invulling kunnen geven aan zijn of haar leven. Kijken naar wat wèl kan en daarop de ondersteuning richten, moet zorgen voor een positief toekomstperspectief”, aldus directeur-Zorg Mariëlle Peters-Willems. “Samen met gemeente Maastricht, die het contract Beschermd Wonen aan PGZ heeft gegund, en samen met andere partners in de regio gaan we ons maximaal inspannen om onze ondersteuning zo passend mogelijk te maken” aldus René Boumans, bestuurder van Zorgverlening PGZ.


 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99