Meer informatie         Delen    

Jeugdwet en de norm van de verantwoorde werktoedeling

27-10-2015

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het doel van deze wet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Zo zelfstandig mogelijk, in hun eigen omgeving, samen met hun ouders of verzorgers. Als dat niet vanzelf gaat, moeten zij kunnen rekenen op verantwoorde hulp, die geleverd wordt door vakbekwame professionals.
Om die verantwoorde hulp te kunnen bieden is in de Jeugdwet de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ opgenomen. Die norm vraagt onder meer van werkgevers dat zij het werk binnen hun
organisatie zó organiseren dat zij professionals met de juiste expertise en vakbekwaamheid inzetten. In deze norm is ook opgenomen dat aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming werkzaamheden in principe moeten toedelen aan geregistreerde professionals. Het gaat om professionals die werkzaam zijn op hbo- of wo-functies. Dat sluit niet uit dat ook niet-geregistreerde, vakbekwame professionals kunnen worden ingezet. Het werk kan toegedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp.

Het Kwaliteitskader Jeugd
Brancheorganisaties, beroepsverenigingen en gemeenten hebben de norm van de verantwoorde
werktoedeling concreet gemaakt in het Kwaliteitskader Jeugd. Daarin staat onder andere in welke situaties een geregistreerde professional moet worden ingezet en wanneer dat niet hoeft. Zorgverlening PGZ vertaalt deze normen voor verantwoorde werktoedeling naar de eigen organisatie.

Beroepsregistratie
Professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van jeugdhulp, en nog niet geregistreerd zijn, kunnen zich in de toekomst registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd als zij op een hbo-functie of hoger werken. Deze beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugd gebeurt gefaseerd:

  • Professionals die al BIG-geregistreerd zijn (GZ-psychologen) en vaktherapeuten, hoeven zich niet in het Kwaliteitsregister Jeugd te registeren.
  • Psychologen en (ortho)pedagogen op masterniveau en werkzaam als gedragsdeskundige moeten zich voor 1-1-2016 gaan registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Hiervoor zijn onder andere je diploma’s, een werkgeversverklaring met betrekking tot je werkervaring en een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. De afdeling P&O/HR neemt binnenkort contact met je op over hoe je je registratie in gang kan zetten en op welke wijze we hierin een gedeelte van de kosten kunnen vergoeden.
  • Voor andere professionals die op een hbo-functie in de jeugdhulp werken, is de beroepsregistratie op dit moment nog niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om een vooraanmelding te doen in het Kwaliteitsregister Jeugd als je werkzaamheden uitvoert die in de toekomst (conform de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’) door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd. Meer informatie over deze verantwoorde werktoedeling en de eventuele vooraanmelding volgt binnenkort op de cliëntwijzer.

De ontwikkeling van de (her)registratie-eisen en andere zaken door de brancheorganisaties, beroepsverenigingen en gemeentes vindt de komende jaren plaats. Uiterlijk eind 2017 moet duidelijk zijn wie zich kan registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd en wat de eisen voor herregistratie zijn. Totdat beroepsregistratie mogelijk is, kunnen we ‘nog te registeren’ professionals inzetten in de uitvoering van de jeugdhulp.
 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Bedank tekst
Naam *
E-mailadres *
Telefoon
Waarmee kunnen wij u helpen?
Bericht

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99