Is uw kind meer aangewezen op vormen van groepsgerichte ondersteuning zodat kan worden gewerkt aan de zelfredzaamheid of stimulering van de ontwikkeling van het kind, dan sluiten onze groepsgerichte begeleidingsvormen daarbij wellicht heel goed aan.
  • Centrum voor Ontwikkelingsstimulering

    Elk kind is uniek en heeft het recht zich in een veilige omgeving te ontplooien naar eigen mogelijkheden en aard. Uw kind vindt wellicht geen aansluiting bij de reguliere kinderopvang, of is nog niet klaar voor het (speciaal) basisonderwijs, of heeft gerichte ontwikkelingsstimulering nodig om zich optimaal te ontplooien. PGZ biedt deze extra begeleiding in het Centrum voor Ontwikkelingsstimulering. Een plaats waar uw kind overdag naar toe gaat om te spelen, te leren en bezig te zijn met andere kinderen. Doel is, om in een veilige, prettige maar bovenal warme en liefdevolle omgeving de mogelijkheden van uw kind te stimuleren. Lees verder over: Centrum voor Ontwikkelingsstimulering

  • PGZ Logeeropvang

    PGZ biedt logeeropvang aan voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Tijdens deze logeeropvang krijgt u als ouder/verzorger samen met eventuele andere gezinsleden de rust en ruimte om tot uzelf en tot elkaar te komen en het biedt uw kind een ontspannend en afwisselend weekend binnen een veilige, gestructureerde omgeving. Lees verder over: PGZ Logeeropvang

  • Kinder-, jongeren en jongvolwassenen clubs

    Vindt uw kind het lastig om deel te nemen aan reguliere sport- en ontspanningsclubs? Bij PGZ zien wij vaak dat het voor kinderen en (jong)volwassenen met een beperking moeilijk is om aansluiting te vinden bij deze clubs. Wij bieden daarom een leuke, leerzame en zinvolle vrijetijdsbesteding met professionele begeleiding. Plezierige activiteiten, contact met anderen, en zichzelf kunnen zijn staan voorop. Door verbetering van het zelfvertrouwen en het vergroten van sociale vaardigheden wordt toegewerkt naar het deelnemen aan reguliere activiteiten in de samenleving. Lees verder over: Kinder-, jongeren en jongvolwassenen clubs

Contact met PGZ

Bedank tekst
Naam *
E-mailadres *
Telefoon
Waarmee kunnen wij u helpen?
Bericht

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99